برنامه اندروید زمان سنج شریف

در این برنامه کاربر می تواند پروژه تعریف کند که هر پروژه چند فعالیت دارد و هر فعالیت چند عنصر دارد. عنصر کوچکترین واحد این برنامه است.

قرار است یک کار مشخص بصورت پروژه تعریف شود و فعالیت ها و عناصر آن کار توسط کاربر تعریف می شود سپس با شروع انجام کار توسط فرد مشخص شده زمانسنجی تمام عناصر و فعالیت های آن کار ثبت می کند.

در اخر گزارشی از پروژه به صورت فایلJSON به وب سایت ارایه می گردد تا بر اساس این داده ها تحلیل آماری صورت گیرد.

این برنامه قابلیت زمانسنجی همزمان چندین عناصر را باهم دارا است. قابلیت ورودی گرفتن از فایل اکسل بصورت فرمت از پیش تعریف شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.