برنامه اندروید اسیلوسکوپ (در حال ارتقاء)

 

 

 

 

 

 

 

این برنامه قادر به شبیه سازی امواج سینوسی و مربعی می‌باشد. طبق رابطه

A*sin(wt +p), A*square‪(w*t + p)‬

می‌توانید ورودی‌های A, F, P که نمایانگر به ترتیب فاز، فرکانس و دامنه هستند و شکل موج حاصل را مشاهده کنید. قسمت‌ حالت X-Y به برنامه اضافه خواهد شد که در ان صورت می‌توانید منحنی‌های لیساژو را ببینید.

قابلیت نمایش همزمان چند نمونه از توابع گفته شده را دارد.

اگر نیاز باشد این برنامه بسته به نیاز هر مشتری ارتقا خواهد یافت.

این برنامه به درخواست مسئول آزمایشگاه‌ مدار‌های الکتریکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شده است.